Kurulduğumuz günden bu yana Boğaziçi Üniversitesi’ndeki değerli danışman hocalarımız ile birlikte aynı yolda yürümeye devam edilmektedir.  BÜMED MEÇ Okulları’nda tüm eğitim sisteminin gelişimi, farklılaştırılması adına MEÇ Okulu adına özel olarak hazırlanan programlar danışman hocalarla birlikte oluşturulur.

Belma Haznedar
Belma HaznedarBoğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Belma HAZNEDAR

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta anadil ve ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘’Acquisition of Turkish in Childhood’, ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

Engin Ader
Engin AderBoğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Engin ADER

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. Bunun yanısıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015 yılından itibaren European Association for Research in Learning and Instruction – EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Nevin Dölek
Nevin Dölek

Dr. Nevin DÖLEK

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans, Psikolojik Danışma ve RehberlikBölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü’nde “Çocuklar Arasında Zorbaca Davranışlar” konulu tez çalışması iletamamlamıştır. Bir özel okulda uzun yıllar okul psikoloğu olarak çalışmıştır. BAKIŞ Eğitim vePsikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve yöneticilerindendir. Aile ve çift terapistidir.Çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinde ve dışarıdan sözleşmeliyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Uluslararası Okul Psikologları Derneği(ISPA)’nin yönetim kurulunda kongre koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Çeşitli kitap vedergilerde okul psikolojisi, çocuk gelişimi ve gençler üzerine makaleleri yayımlanmış olanNevin Dölek , 2000 yılında Amerikan Okul Psikologları Derneği (NASP) , 2006 yılında iseUluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) tarafından ödül verilmiştir.

Serkan Özel
Serkan ÖzelBoğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Serkan Özel

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi programından almıştır. Doktora eğitimini Texas A&M Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde Eğitim Teknolojileri uzmanlığı ile 2009 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sürecinde, Dallas ve Waco Bağımsız Okul Bölgeleri’nde çok sayıda okula ortaokul ve lise öğretmenlerine proje-temelli öğrenme konularında disiplinler arası projeler geliştirilmesi üzerine kişisel gelişim seminerleri vermiştir. Doç. Dr. Özel’in çalışma alanları, matematik öğretimi uygulamaları, teknoloji entegrasyonu ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Özel, eğitim teknolojileri konusunda uzmandır. Özellikle, matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin öğretmenlere ulaştırılması konularında çalışmaktadır. Uzmanlık alanındaki çalışmaların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok komisyonda ve birçok akademik derginin bilim kurullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Matematik Eğitimi Derneği’nin seçilmiş kurucu üyeleri arasındadır. FeTeMM eğitim modelinin Türkiye’de uyumlaştırma çalışmaları yapan grubun da kurucu üyelerindendir.