İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

  BÜMED MEÇ Okulları, Milli Eğitimin Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem bireysel öğrenme hem de ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

ANA DİL

2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin 2.yarısından itibaren hayata geçecek yeni projemiz ile ana dilimizi etkin ve doğru öğrenme çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Sınıf düzeyine göre her öğrenci için ayrı uygulanacak olan bu çalışmanın ana dilde okuduğunu anlama becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmemizde önemli katkısının olmasını hedefliyoruz.

NEYİ ÖĞRENDİĞİNİ BİLEN ÖĞRENCİ

BÜMED MEÇ eğitim anlayışının bir parçası olan Flipped Learning (Ters-Yüz Öğrenme Tekniği) tekniği ile öğrencilerimiz araştıran, bol tekrar yapan, kendi sorularını hazırlayabilen, neyi nasıl öğrendiğini ve hangi bilgiyi nerede kullanacağını bilen bireylerdir.

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden Danışmanımız Sayın Prof. Dr. Belma Haznedar’ın liderliğinde hazırlanan güçlü İngilizce programı ile öğrencilerimiz yabancı dili de ana dil seviyesinde öğrenirler.

Müfredatımız, öğrencilerimizin kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı ve görsel basın ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak yorumlama becerilerini geliştirmelerine de olanak verir.

Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel amaçlarımız;

  •      İngilizceyi severek öğrenen,
  •      İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
  •      Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
  •      İngilizce konuşan,
  •      Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
  •      Yazılı anlatım becerileri olan,
  •      Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi  kültürel özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.

.

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ortaokul eğitimimizde hedefimiz öğrencilerimizin; akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı her zaman bilgiye dayanan gerçeğin peşinde koşan bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir “okul kültürü” yaratmaktır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda metodoloji olarak yine SARES referans alınır. Sorgulamaya dayalı eğitimin sürdürüldüğü ortaokulda beceri ve yetenek geliştirme ile ilgili yönlendirici bir bakış açısı geliştirilir. Merak Eden Çocuk Saati ortaokulda da devam eder.

Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikli hedeflerimizdir. BÜMED MEÇ Ortaokulu’nun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürü, akademik iklimi ve bilimsel bakış açısı baz alınmıştır.

BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır. Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli hocalarının katkısı ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda Kazanım Modülü (Öğrenme Analizi) uygulaması mevcuttur.  Kazanım Modülü; ortaokul düzeyinde MEB tarafından belirlenen kazanımların/öğrenme hedeflerinin taksonomik olarak üstbilişsel düzeyde ölçme ve değerlendirmesinin yapılması olarak belirtilebilir. Değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda Tamamlama Öğretimi yapılır.  Öğrenci bazlı kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi temel amaçtır.

Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz için de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, bununla birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişeceklerdir.

Öğrenmeyi öğrenebilen, sahip olduğu yeteneklerinin de bilinci ile akademik olgunluğa eriştikleri andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır olmaları için gereken altyapılar oluşturulmaktadır.

İNGİLİZCE

İngilizce programı okul öncesi ve ilkokuldaki gibi güçlü bir program ile devam eder. BÜMED MEÇ Okulları’nın anaokulunda başlayan ve ilkokulda etkin bir şekilde uygulanan yabancı dil programının ortaokul yıllarındaki hedefi, öğrenilen yabancı dili okuma, yazma ve konuşma sırasında aktif olarak kullanabilen, dili gerçek anlamıyla olduğu kadar kültürel bileşenleri ile birlikte yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Amaç ortaöğrenim sonunda öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçeve metninde belirlenen Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.

İKİNCİ YABANCI DİL

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda ikinci yabancı dil eğitimi Fransızca’dır. Fransızca ve Fransız Kültürü hazırlanan program çerçevesinde derslerdeki yerini alır.