Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsemektedir.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik öğretiminin yanı sıra;

 • Sosyal-duygusal,
 • Psiko-motor,
 • Özbakım,
 • Dil,
 • Bilişsel gelişimlerine katkı sağlarız.

 

BÜMED MEÇ ANAOKULU’NDA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

 • Okul öncesi her sınıfta 2 sınıf öğretmen,
 • Günlük akışta İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilin de aktif kullanımı,
 • Her iki dil için paralel olarak hazırlanan programlar.

 

Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir.

İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

 

SES EĞİTİMİ

 • Hazırlık sınıflarımıza özgü bir ders olan ses eğitimini süresinde 2 amacımız bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırmak.
  • İlkokula yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak.
 • Ses eğitimi 8 haftalık bir süreci kapsar.
 • Haftanın 1 günü ilkokul sınıflarına ziyarete gidilir.
 • Ses farkındalığı eğitimi ardından merakı ve ilgisi olan çocuklar kendiliğinden sesleri birleştirerek kelime okumaya ya da kelimeleri birleştirerek cümle kurmaya başladığı gözlemlenir.
 • Amaç okuma-yazma öğretmek değil, öğrencilerimizin ses farkındalığını geliştirmek.