OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsemektedir.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler ise;

Öğrencilerimizin akademik öğretiminin yanı sıra;

 • Sosyal-duygusal,
 • Psiko-motor,
 • Özbakım,
 • Dil,
 • Bilişsel gelişimlerine katkı sağlarız.

 

BÜMED MEÇ ANAOKULU’NDA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

 • Okul öncesi her sınıfta 2 sınıf öğretmen,
 • Günlük akışta İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilin de aktif kullanımı,
 • Her iki dil için paralel olarak hazırlanan programlar.

 

Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir.

İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

 

SES EĞİTİMİ

 • Hazırlık sınıflarımıza özgü bir ders olan ses eğitimini süresinde 2 amacımız bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırmak.
  • İlkokula yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak.
 • Ses eğitimi 8 haftalık bir süreci kapsar.
 • Haftanın 1 günü ilkokul sınıflarına ziyarete gidilir.
 • Ses farkındalığı eğitimi ardından merakı ve ilgisi olan çocuklar kendiliğinden sesleri birleştirerek kelime okumaya ya da kelimeleri birleştirerek cümle kurmaya başladığı gözlemlenir.
 • Amaç okuma-yazma öğretmek değil, öğrencilerimizin ses farkındalığını geliştirmek.

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

  BÜMED MEÇ Okulları, Milli Eğitimin Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem bireysel öğrenme hem de ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

ANADİL

2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminin 2. yarısından itibaren hayata geçecek yeni projemiz ile anadilimizi etkin ve doğru öğrenme çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. ‘Öğrenci by Öğrenci’ olarak yapılacak projemizde ‘Anadild

e okuduğunu anlama becerisi’ hiç olmadığı kadar gelişmiş öğrenciler yetiştirmemizde en büyük destekçimiz olacak.

NEYİ ÖĞRENDİĞİNİ BİLEN ÖĞRENCİ

BÜMED MEÇ eğitim anlayışının bir parçası olan Flipped Learning (Ters-Yüz Öğrenme Tekniği) tekniği ile öğrencilerimiz araştıran, bol tekrar yapan, kendi sorularını hazırlayabilen, neyi nasıl öğrendiğini ve hangi bilgiyi nerede kullanacağını bilen bireylerdir.

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden Danışmanımız Sayın Prof. Dr. Belma Haznedar’ın liderliğinde hazırlanan güçlü İngilizce programı ile öğrencilerimiz yabancı dili de anadil seviyesinde öğrenirler.

Müfredatımız, öğrencilerimizin kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı ve görsel basın ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak yorumlama becerilerini geliştirmelerine de olanak verir.

Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel amaçlarımız;

 •      İngilizceyi severek öğrenen,
 •      İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
 •      Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
 •      İngilizce konuşan,
 •      Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
 •      Yazılı anlatım becerileri olan,
 •      Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi  kültürel özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.

.